O projektu

O projektu

Jedná se o bytový dům – objekt k bydlení. Nezastavěná část pozemku je využita jako plocha pro dopravu v klidu a dále jako polosoukromá plocha zeleně – zelené střešní terasy, o rozloze 208 m2, pro každodenní rekreaci obyvatel bytového domu. Součástí domu jsou dva komerční prostory (2× cca 60 m2) samostatně přístupné z veřejného prostoru ulice Nádražní. Bytový dům o kapacitě 29 bytů je tvořen bytovými jednotkami typu 4kk, 3kk, 2kk, garsoniéry.

Bytový dům je řešen jako stavba, která umožňuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Budova je navržena s bezbariérovým přístupem a je vybavena výtahem. Součástí koncepce dopravy v klidu jsou 3 invalidní parkovací stání.

Pozemek se nachází v užším centru krajského města České Budějovice východně od historického centra města. Na východ od pozemku se nachází trasa železniční dráhy, železniční trať 220 Praha – České Budějovice a železniční trať 190 Plzeň – České Budějovice. Řešený pozemek je prolukou, která se nachází v bloku zástavby Nádražní, Rudolfovská, Lannova a Chelčického.

Tento projekt pro vás realizuje společnost InvePRO develop, která je součástí holdingu InvePRO group, http://www.invepro.cz